KOMMUNIKASJON & SAMSPILL

Communicare – Å dele, å gjøre felles kjent.

Dette programmet inneholder formidling, samtaler, øvelser og tilgang til praktiske og effektive dialogverktøy.

Du vil lære å kunne identifisere og forstå hva som kan ligger bak ulike måter å kommunisere på. ​ Du lærer mer om egen og andres stil og pågølgende effekter, og om å kunne  møte folk på hjemmebane. Ord kan bygge og bryte ned, ord kan skape! 

Se diktet “Forvandlingens tegn” under inspirasjon.

Kursinnhold:

  • Kommunikasjonsfiltre og oppfattelsesposisjoner.
  • Personlige kommunikasjons- og feedbackmønstre.
  • Ordvalg, kroppsspråk og talestil.
  • Aktiv lytting og dialogkunnskap.
  • Joharis Vindu.
  • Ulike stress- og konflikttriggere.
  • Tydelig kommunikasjon med Enneagrammet som dialogverktøy – effektive tips.
  • Retorikk og påvirkningskraft – effekter vi har på hverandre.

Takk, takk takk! Du er den beste lytteren jeg kjenner. Tilbakemeldingene dine er fulle av respekt og kjærlighet. Derfor blir det du kommer med, så konstruktivt.
Kursdeltaker

Emosjonell Intelligens (EQ) – en kilde til utvikling og kulturbygging.

Vi bidrar til å styrke den emosjonelle- (EQ) og sosiale kompetansen (SQ). At folk skal kjenne sine talenter og triggere, hvordan vi virker på hverandre. Dette gjelder både styrker og utfordringer.

Vi tror at EQ og SQ er særlig viktig for samspill og samarbeid – for å kunne nå mål i sammen!

En kombinasjon av to faktorer:

  1. «Intra»-personlig intelligens, som er evnen til å forstå, godta og administrere seg selv.
  2. «Inter»-personlig intelligens, som er den mellommenneskelige intelligens. Evnen til å arbeide effektivt med et bredt utvalg av andre mennesker

Emosjonell intelligens (EQ) er en god predikator for suksess, også i næringslivet.

Hvem er kurset for?

Dette kurset er for personer og virksomheter som ønsker å styrke relasjoner og å utvikle  samarbeid og teamkompetanse på alle nivå. Forskningen identifiserer at empatisk utvikling er basis for en sunn bedriftskultur og har stor betydning for verdiskapning.  Kurset bidrar til utvikling av EQ, SQ og sunne relasjoner.

pencilphone-handsetlocation