KOMMUNIKASJON & SAMSPILL

Communicare -Å dele, å gjøre felles kjent

Å jobbe med kommunikasjon er avgjørende for å bygge sterke relasjoner, forebygge misforståelser og sikre effektivt samarbeid. Tydelig og ærlig kommunikasjon fremmer en åpen og tillitsfull kultur i organisasjonen, noe som fører til bedre problemløsning, beslutningstaking og konflikthåndtering. God kommunikasjon bidrar også til økt produktivitet, redusert stress og forbedret arbeidsmiljø. Kort sagt, effektiv kommunikasjon er hjørnesteinen i enhver vellykket organisasjon.

Programmet  inneholder formidling, samtaler, øvelser og tilgang til praktiske og effektive dialogverktøy. Du lærer om ulike kommunikasjonsstiler og får praktiske tips og metoder. ​

Ord kan bygge og bryte ned, ord kan skape. Språket kan bygge murer - og broer. 

Se diktet “Forvandlingens tegn” under inspirasjon.

Mulig kursinnhold - skreddersøm:

  1. Aktiv lytting: Øv på å lytte oppmerksomt til hva den andre personen sier, uten å avbryte eller dømme. Gjenta deres bekymringer eller synspunkter for å bekrefte forståelsen din.
  2. Tydelig kommunikasjon: Vær klar og presis i din kommunikasjon. Bruk enkle setninger og unngå vage eller forvirrende språk.
  3. Empati: Sett deg i den andres sko og prøv å forstå deres perspektiv og følelser. Vis empati og respekt for deres synspunkter.
  4. Ikke-verbal kommunikasjon: Vær oppmerksom på kroppsspråket ditt og hvordan det kan påvirke kommunikasjonen. Vis interesse og engasjement gjennom øyekontakt, smil og åpen kroppsholdning.

5. Gi konstruktiv tilbakemelding: Vær ærlig og konstruktiv i din tilbakemelding til andre. Fokuser på observasjoner og oppførsel, og unngå å angripe personen.

6. Konflikthåndtering: Øv på å løse konflikter på en konstruktiv måte ved å lytte til begge sider av historien og jobbe mot en gjensidig akseptabel løsning.

Disse innspillene kan brukes som en del av kommunikasjonstrening for å forbedre samspillet og forståelsen mellom individene i en organisasjon.

 • Kommunikasjonsstiler og oppfattelsesposisjoner
 • Dialogkompetanse
 • Joharis Vindu
 • Ulike stress- og konflikttriggere
 •  Enneagrammet som dialogverktøy – effektive tips
 • Retorikk og påvirkningskraft – effekter vi har på hverandre
 • MM.

Takk, takk takk! Du er den beste lytteren jeg kjenner. Tilbakemeldingene dine er fulle av respekt og kjærlighet. 
Derfor blir det du kommer med, så konstruktivt.
Kursdeltaker

Emosjonell Intelligens (EQ) – en kilde til utvikling og kulturbygging.

Vi bidrar til å styrke den emosjonelle- (EQ) og sosiale kompetansen (SQ). At folk skal kjenne sine talenter og triggere, hvordan vi virker på hverandre. Dette gjelder både styrker og utfordringer.

Vi tror at EQ og SQ er særlig viktig for samspill og samarbeid – for å kunne nå mål i sammen!

En kombinasjon av to faktorer:

 1. «Intra»-personlig intelligens, som er evnen til å forstå, godta og administrere seg selv.
 2. «Inter»-personlig intelligens, som er den mellommenneskelige intelligens. Evnen til å arbeide effektivt med et bredt utvalg av andre mennesker

Emosjonell intelligens (EQ) er en god predikator for suksess, også i næringslivet.

Hvem er kurset for?

Dette kurset er for personer og virksomheter som ønsker å styrke relasjoner og å utvikle  samarbeid og teamkompetanse på alle nivå. Forskningen identifiserer at empatisk utvikling er basis for en sunn bedriftskultur og har stor betydning for verdiskapning.  Kurset bidrar til utvikling av EQ, SQ og sunne relasjoner. Det er gjerne en direkte sammenheng mellom gode samtaler og samspill. 

pencilphone-handsetlocation