Forvandlingens tegn i forandringens tider

Ord er ord for andre. Kan ord

forandre? Forandrer et ord noe som

helst? Nei, ord forandrer ikke.

Men ord forvandler mennesker

som forandrer verden. Og verden

forandres til godt og til ondt.

Så hør ordet: Å gi av sitt liv

til andre, det er vår eneste frihet

Det eneste som forvandler verden.

Stein Mehren

pencilphone-handsetlocation