OM OSS

Camilla Kokai - CEO Partner

Camilla Kokai har siden 2003 jobbet selvstendig med kursvirksomhet og coaching innen temaet «Den menneskelige ressurs».

Med fokus på selvinnsikt, medarbeiderinnsikt, kundeinnsikt – på kommunikasjon, motivasjon og samhandling. På verdibasert ledelse og bevisst kulturutvikling.

Camilla har ca 25 års erfaring innen pedagogiske og psykologiske prosesser, og har bred erfaring fra fagfeltene ledelse, personal og livsmestring. Av grunnutdannelse er hun adjunkt ( 9 år i skolen) og PrestasjonsCoach. Av videreutdannelse har hun NLP, «Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens» fra BI, samt diverse Enneagram-fordypninger fra Oslo og København.

Camilla Kokais budskap er bygget på inspirerende og utfordrende tanker som hvordan du best utnytter ditt eget og hverandres potensial – med helhet og samhandling i fokus.

Vi ønsker at folk skal vokse, våge, virke, og stå sammen om visjon og virkelighet!

Kompetent

Operativ

Kreativ

Analytisk

Inspirerende

Bruk potensialet i den enkelte og i samspillet

Utviklingen av sunne relasjoner og prestasjonsorienterte kulturer handler ikke bare om valg av strategi eller tilegnelse av akademisk fagkunnskap. Det handler like mye om å dyrke frem de rette verdier, holdninger, handlinger og intensjoner. Om å skape fellesskap, tilhørighet og teamspirit – mot felles mål!

Camilla har utført en mengde seminar og prosjekt for diverse bedrifter, helseforetak og konsulentbyrå. Hun er konsulent i Xpand og har et bredt faglig nettverk å spille på.

Livskvalitet, produktivitet, og samfunnsansvar

Noen kunder

pencilphone-handsetlocation