Vi styrker personer, relasjoner og prestasjoner, og bidrar til trivsel og resultat
- profesjonelt og privat

 • "Jeg har aldri satt meg inn i noe som har gitt meg mer enn Enneagrammet. Ikke noe har gitt meg mer toleranse overfor meg selv og mine medmennesker. Camilla Kokai sin veiledning ga vårt team en sterk glede av å høre sammen. Vi har oppnådd alt jeg hadde håpet på, og vel så det. Teamet vårt har blitt enda gladere i hverandre. Vi har blitt kjent med sider og opplevelser vi ikke visste om tidligere. Takk, takk Camilla!"
  Gunnar Mathisen
  Koordinator for sjømannsprestene offshore
 • "Med Camilla Kokai som mentor opplevde jeg å bli mer bevisst og utviklet mine egne ressurser som leder. Jeg ble klar over hvilke lederverktøy jeg bruker, tilegnet meg nye, og fikk en god sparringspartner i planlegging av krevende prosesser. Gjennom kontakten med Camilla Kokai i møter, telefoner og e-post har jeg hatt en fantastisk støtte på veien mot å bli en tydeligere og tryggere leder."
  Hilde Inntjore
  Dekan ved UIA ved fakultet for humaniora- lærerutdanningen
 • "Måten du presenterte Enneagrammet på var glimrende. Jeg har en fortid i forsvaret som instruktør og er opptatt av foredragsholders formidlingsevne der en balansert bruk av AU hjelpemidler (tavle, film, musikk, foiler, seg selv) er viktig. Dine foredrag var krydret med lærerike eksempler som bidro til å gjøre stoffet levende. En god balanse mellom bruk av AU hjelpemidler og treffende eksempler la til grunn en flott kontakt mellom deg og tilhørerne. Et eksempel til etterfølgelse rett og slett."
  Fred Arne Sørum
  Larvik Havn
 • "Vi i MONSTERBEDRIFTEN AS ser oss selv som særdeles heldige som får være medspiller til deg, Camilla Kokai, i KOKAI kompetanse. Måten du har løftet vår bedrift gjennom Enneagrammet hos alle våre ansatte, til titalls personlige samtaler med oss ledere i veiledning og tro. Du har også åpnet de mest viktige dørene for oss på Sørlandet til videre vekst der, til pust i bakken i ditt hjem med godt innhold. Vi ser deg som et medmonster, og kan ikke få fremsnakket din kompetanse til å bygge folk og relasjoner nok."
  Stig Morten Seierstad
  Inspirator/Grunder/Eier
  Monsterbedriften
 • "Vi har benyttet Camilla Kokai til to av våre kurs for medlemmer. Hun presenterer mentale verktøy og mellommenneskelige prosesser på glimrende måter, med gode eksempler som man enkelt kjenner seg igjen i. Hun er flik til å snu seg rundt, og lager skreddersydde kurs rundt tematikk som motivasjon, kommunikasjon og samspill, kultur og verdier. I etterkant følger hun opp med tilbud om videreføring der dette er aktuelt. Vi kan anbefale Kokai Kompetanse på det varmeste."
  Lillian Egelandsaa
  HTV Parat UiA
 • "Borkedalen skole har dette skoleåret et samarbeid med Camilla Kokai knyttet til arbeid med verdier og kultur, kommunikasjon og samspill. Camilla fremstår som ydmyk, kunnskapsrik og tydelig, og hun viser i produkt og fremføring at hun har høy kompetanse på det hun leverer. Spesielt spennende og nyttig har det vært å bli kjent med Enneagrammet som verktøy. Camilla har vist stor forståelse og vilje til å strekke seg langt for å imøtekomme våre behov. Jeg kan varmt anbefale Camilla og hennes kurs til andre som arbeider med liknende tematikk."
  Monica Bartok, rektor
  Borkedalen skole
 • "Camilla har en fin evne til å balansere det faglige med de problemstillinger som finnes i en målgruppe, og mikset med engasjement og humor som hun har mye av, blir resultatet veldig bra. Deltagerne føler at atmosfæren blir avslappet men målrettet, og det gjør at de vil engasjere seg i de vanskelige diskusjonene, omkring ledelse og personlige utfordringer, samt deres egen rolle i en team- sammenheng. Enneagrammet gjør at man blir oppmerksom på egen personlighet på godt og vondt, og hvordan denne virker inn på den ledergruppen du arbeider sammen med. Det er et godt hjelpemiddel for å få en ledergruppe til å forstå hverandre, og hvordan man må jobbe som et team, slik at man jobber konstruktivt og effektivt mot felles mål."
  ​Olaf Wigstøl, Adm. Dir
  Hydro Aluminium
 • "Møtet med deg var et av de absolutt høydepunkter dette året; noe det ville vært om Norge vant VM i fotball og det ikke fantes karantener eller viruset som herjet. For meg kan du bare fortsette å være en tydelig, vennlig, konstruktiv og kunnskapsrik formidler! Takk for verdifulle dager du la til rette for!"
  Offshoreprest
Camilla Kokai har jobbet med undervisning, kursing, foredrag og coaching innen «Den menneskelige ressurs» i over 25 år. Hun setter søkelyset på klassisk menneskeinnsikt; selvinnsikt, medarbeiderinnsikt og kundeinnsikt, på kommunikasjon, motivasjon og samarbeid, på livsmestring, verdibasert ledelse og bevisst kulturutvikling, privat og profesjonelt.

Camilla Kokai har utført en mengde seminarer og prosjekt/prosesser for diverse bedrifter, helseforetak og konsulentbyrå. Hun er tilknyttet ulike organisasonsutviklingsmiljø og har et bredt faglig nettverk å spille på.

Camilla Kokai ønsker at folk skal vokse, våge, virke - og hvile og stå sammen om visjon og virkelighet!

Det er ikke millionene som skaper resultatene, men menneskene. - Petter Stordalen

Innsikt gir utsikt

"Livet handler i stor grad om relasjoner; hjemme, på skolen, på jobben og i vennekretsen. Både vårt private og vårt profesjonelle liv preges av relasjoner, på godt og vondt. «Innsikt gir utsikt» Den norske enneagramboken av Camilla Kokai og Dorthe Lie, berører temaer som personlighet, selvinnsikt, menneskelige intelligenser og instinkter, kommunikasjonstips, motivasjonsfaktorer, teamatferd og personlige lederstiler. Leserne beskriver den som praktisk og tiltalende, spekket med innsikt og a-ha opplevelser. Den er krydret med naturfoto og intervjuer til inspirasjon og refleksjon."

Formål:

Kokai ønsker å støtte og styrke enkeltpersoner, team, organisasjoner og bedrifter til å nå sine mål.

Med klart forankrede verdier og samfunnsånd som fundament. Mennesker kan stadig utvikle seg og sammen skape sterke relasjoner og resultater. «Den viktigste formelen for suksess er å vite hvordan man kommer overens med andre mennesker». T. Roosevelt

Pandemikrisen kom som et sjokk på mange, men enhver krise er også en mulighet til å tenke nytt. Kanskje vi trengte et stopp nå? Kanskje det var riktig å orientere seg på nytt nå, både privat og profesjonelt, lokalt og globalt?

«Gi meg et fast holdepunkt, og jeg skal bevege hele jorden», sa Arkimedes.

Mennesker og kulturer som kjenner seg selv og sin hensikt, kan finne sitt holdepunkt - og sin retning, til tross for stadige endringer, utfordringer og omstillinger. Det begynner ofte med selvrefleksjon, gode rollemodeller og ledere som evner å kommunisere og få folk med seg. Dette fordrer menneskeinnsikt og gode evner til å kommunisere. Dersom vi forstår oss på hverandre og evner å justere oss til hverandre, vil samarbeidsklimaet være sunt og utviklende. Da kan store ting skje. Folk trives og blir romslige, kreative, produktive og lojale.  

Humankapitalen utgjør ca 84,4% av BNP – ifølge Norges Bank. Oljeformuen står for 4,4% - til sammenlikning. Hvordan bruker vi denne kapitalen i eget liv og sammen med andre?

Greier vi å samarbeide, kan vi utrette det utroligste. Se til eksempel på en snøkrystall - den er skjør. Mange snøkrystaller sammen har uante krefter, de kan utløse mektige snøskred. Vi trenger en flokk å høre til, både biologisk og psykologisk. Kokai Kompetanse støtter og styrker eksisterende kulturer og «blankpusser» ønskede holdninger, verdier og visjoner.

Vi vil opprettholde mennesket stort og samspillet sterkt!

Metoder:

Kokai bruker varierte metoder, virkemidler og innsikter til å belyse menneskelige ressurser og triggere, samt veier til vekst. I den enkelte, i relasjoner, i organisasjoner og på samfunnsnivå.

Innholdet baserer seg på moderne psykologi, praktisk pedagogikk, atferdsforskning og klassisk filosofi. Som verktøy og metoder bruker vi blant annet Enneagrammet, Prestasjons- og teamcoaching, NLP, AI og Kokai- konsepter.

Camilla har utviklet diverse materiell som bok, kompendier, typekart, multimediapresentasjoner og e-læring som kilder til fordypning og forankring. Enneagrammet har et stort globalt fagmiljø, vi er stadig i dialog med andre eksperter i inn- og utland. Vi liker best å komme sammen, men bruker også digitale plattformer. Alt blir skreddersydd til målgruppens behov og ønsker.

Vi inviterer til et åpent sinn, nysgjerrighet, refleksjon og engasjement. Vil du vite mer, ta kontakt!

Det finnes en kraft som er sterkere enn damp, elektrisitet og atomenergi. Det er tanken og viljen. Albert Einstein.

Tjenester:

Kokai tilbyr foredrag, kurs, seminarer, workshops, coaching/sparring/mentoring og skreddersydde opplevelsespakker. Vi tilbyr en dynamisk og praktisk «mental verktøykasse» for å øke selvinnsikt, medarbeiderinnsikt og kundeinnsikt, og for å styrke motivasjon, kommunikasjon og relasjoner/samarbeid/samhandling/teamutvikling.

Vi bruker konstruktive redskaper for å håndtere konflikter, stress, mobbing og misforståelser. Våre tjenester blir skreddersydd til kundens ønsker og målsetting, og vi legger til rette for gode felles opplevelser. E-læring og digitale plattformer inngår i mulighetsrommet. 

Med sjarm og kunnskap får vi ting til å skje.

Kjenn og bruk potensialet!

Har du spørsmål? Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Send oss en melding

  pencilphone-handsetlocation