COACHING

 • "Våren 2020 hadde jeg coachingsamtaler med Camilla Kokai. Jeg jobbet som leder i en kompleks organisasjon, og det hadde vært tøffe tak. Jeg sto på døgnet rundt 7 dager i uken og hadde ansvar for store endringer og krevende personalsaker. Jeg var mentalt og fysisk utkjørt.

  Camilla var utrolig flink til å skape en god relasjon, og jeg fikk nyte godt av hennes solide kompetanse, brede erfaring og store innsikt. Jeg fikk ryddet og sortert i tanker og arbeidsoppgaver. Rådene hun ga, var praktiske og konkrete.

  Jeg møtte Camilla i Høvåg – der hun bor og holder til. Kombinasjonen av gode samtaler og vakker natur ga meg energi, nytt mot og innsikt i min rolle som leder."
  LJ
 • "Med Camilla Kokai som mentor opplevde jeg å bli mer bevisst og utviklet mine egne ressurser som leder. Jeg ble klar over hvilke lederverktøy jeg bruker, tilegnet meg nye, og fikk en god sparringspartner i planlegging av krevende prosesser. Gjennom kontakten med Camilla Kokai i møter, telefoner og e-post har jeg hatt en fantastisk støtte på veien mot å bli en tydeligere og tryggere leder."
  Hilde Inntjore
  Dekan og direktør ved UIA ved fakultet for humaniora- lærerutdanningen

Hva er coaching? 

Coaching er en hjelp til å utvikle seg som person. Fokus kan være på arbeid eller privatliv. Coaching er en metode for å veilede, motivere eller styre gjennom samtaler, aktiv lytting og individuelt tilpassede råd og oppmuntring. Det har vist seg svært nyttig å bruke coaching innen lederutvikling, administrasjon, karriereveiledning, men også i personlige utfordringer og relasjoner utenfor arbeidslivet.

Coaching er målrettet kommunikasjon og prosess mellom to mennesker – en coach og en kunde/Coachee. Men kunden kan også være en gruppe, en organisasjon eller en bedrift. Coachen har ansvar for fremdrift – gjerne ved å stille gode spørsmål. Kunden har ansvar for beslutninger og resultat.

Coaching har som mål å finne gode løsninger og frigjøre kundens potensial. I bunnen ligger et positivt menneskesyn: Vi har selv ressursene og svarene som skal til for å utvikle oss og nå våre mål.

Coaching er resultatorientert og handlingsrettet. Coach og kunde beveger seg fra nå-situasjonen i retning ønsket endring eller mål. På veien vil det være nødvendig å handle for å komme videre.

Hva er mentoring?

Mentoring inneholder gjerne mer tydelige råd, veiledning og kompetanseoverføring enn coaching. Her kan mentorens meninger, verdier, erfaring og kunnskap gi nødvendig innsikt og fremdrift. Mentoren kan være en slags rollemodell for den han/hun møter.
pencilphone-handsetlocation