KULTUR, TEAM & LEDELSE

Fra teamsamling i Tønsberg
Godt lederskap vokser ut av gruppepsykologiske prosesser. Dannelse av normer, verdier og bevisst kulturbygging har stor betydning for trivsel, produktivitet, lojalitet og samhold. Og for yrkesstolthet og bærekraft over tid.

Vi senker skuldrene og løfter blikket:
«Hvorfor er vi til? Hva tror vi på? Hvor skal vi? Og på hvilken måte?» Vi trenger ledere med visjoner og overblikk, med integritet, sosial kompetanse, beslutningskløkt og implementeringsevne. Ledere som gjør som de sier, og sier som de gjør! Ledere som får folk med seg!

Dette programmet utvikler gode ledere og høyt fungerende team i bærekraftige kulturer. Vi bevisstgjør verdisett og holdninger og konkretiserer ønsket atferd og samspillsregler. Et godt team presterer bedre enn summen av individuelle ferdigheter. Dette fordrer kunnskap om seg selv og sine medarbeidere opp imot de rollene og oppgavene som teamet skal understøtte.
Slik vil vi ha det hos oss!
Livskvalitet, produktivitet, og samfunnsansvar.
De fleste personer, relasjoner og virksomheter har et ubenyttet vekstpotensial.
Utvikling av personlige egenskaper, empati og relasjonskompetanse stimulerer mennesker til å se oss selv og andre på en konstruktiv måte. Ved å forstå oss selv, våre medmennesker, sjefen, kollegene og kunder på et dypere nivå, kan vi oppdage skjulte og ofte ubrukte ressurser.

Når vi vet hvem vi er og opplever mening og fellesskap kan vi trives, som en plante som står i god eller dårlig jord. Forskningen indikerer at linken til en virksomhets bunnlinje er tydelig i menneskeorienterte og verdibaserte virksomheter.

Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt. Å arbeide sammen er suksess.
 Henry Ford

Kursinnhold:

 • Hva er bedriftskultur og hvordan dannes den? Identitet og omdømmebygging
 • Visjon og verdier: Vi identifiserer, visualiserer og implementerer
 • Målprosess, holdninger og handlinger
 • Lederstil og teamatferd/utvikling
 • Gruppekultur og samspillsregler
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Integritet – ”Å være hel ved”
 • Motivasjon og effekter vi har på hverandre.
 • Prestasjon- og teamcoaching
 • Stress- og konflikthåndtering: Tilgang på konstruktive verktøy for å kunne forebygge og håndtere stress, misforståelser, konflikt og mobbing
 • Redusert sykefravær - økt ”nærværslyst”
 • Salg og service: Om å møte folk på hjemmebane.
 • Til inspirasjon og refleksjon: opplevelser, fellesskap og flyt. Glede, glød og gravalvor!
 • Samfunnsansvar.  Hva er naturlig for deg, din organisasjon eller familie?
Kilde: Ginger Lapid Bogda.
Kilde: Fjeldstad & Partners. Ca. 80% av en bedrifts suksess skyldes menneskelige faktorer

Verdibasert ledelse

Det handler ikke bare om å nå målet. Det handler like mye om måten du og din virksomhet når målet på. ​Om bærekraft over tid. Om visjon og verdier som fundament og drivkraft. Om hvorfor vi er til, hvor vi skal, og hvordan vi skal gjøre det. Som person og som organisasjon.

​Dette kurset ønsker å utvikle ledere til å bedre forvalte virksomhetens menneskelige ressurser. Vi fokuserer på menneskeinnsikt, integritet, empati, sunn teamadferd og bevissthet rundt sin personlige lederstil.
Teamarbeid og teamutvikling:

Et godt Team presterer bedre enn summen av enkeltmedlemmene.  Et dysfunkjonelt Team kan forhindre ønsket måloppnåelse, bringe mistrivsel og kan bryte ned allerede oppnådde resultat. Teamarbeid krever at medlemmene kjenner målet, er gjensidig avhengig av hverandre, har felles spilleregler og innsikt i unike bidrag og felles innsats. Og ikke minst kunnskap om hvordan vi virker på hverandre (EQ/SQ). Vi kan gjøre hverandre gode, og vi kan spenne ben på hverandre. Enneagrammet et ektraordinært verktøy til å kunne sette og utvikle robuste og effektive team. Camilla er certifisert Teamcoach.

 

Effektive team:

 • har en klar visjon og identitet-vet hva som er Teamet’s oppdrag
 • har tydelige felles mål og gjensidig avhengighet
 • har klart definerte verdier, normer og samspillsregler
 • har en tydelig rollefordeling og klart definerte ansvarsområder
 • har innsikt i egne og andres styrker og utfordringer – unikhet og ulikhet
 • støtter og verdsetter hverandre
 • gir hverandre konstruktiv feedback
 • bygger dialogkompetanse og driver bevisst konfliktforebygging og – håndtering
 • trener på spesifikke ferdigheter og på samspillet
 • tar gjerne timeouts underveis
 • Orienterer seg I de klassiske teamfasene: forming, storming, norming, performing
 • Feirer suksesser og tar restitusjon på alvor

 

Ulike typers bidrag i Team – en kort oppsummering av noen kvaliteter:

1 Perfeksjonisten/Reformatoren: detaljert, flittig, kvalitetsbevisst

2 Hjelperen: serviceorientert, empatisk, sosial

3 Utretteren/Motivatoren: ambisiøs, effektiv, målrettet

4 Individualisten/Romantikeren: kreativ, dyp, uttrykksfull

5 Observatøren: helhetsorientert, kunnskapsrik, objektiv

6 Analytikeren/Skeptikeren: analytisk, realistisk, solid implementeringsevne

7 Eventyreren/Entusiasten: Iderik, løsningsorientert, munter

8 Utfordreren/Frontkjemperen: handlingsorientert, direkte, robust

9 Fredselskeren/Fredsskaperen: meklende, vennlig, forståelsesfull

 

Rett person på rett plass – til rett tid.  Ingen er sterke nok alene- i lengden.

TEAM = Together Everyone Achieves More.

«Ubuntu» Jeg er fordi du er. Afrikansk ordtak.

 

Målgruppe: Teamledere og de fleste typer grupper og team.

pencilphone-handsetlocation