ENNEAGRAMMET

Innsikt gir utsikt

BESTILL BOKEN

Et kraftfullt og dynamisk dialog- og utviklingsverktøy.

Boken «Innsikt gir utsikt» 

Den norske enneagramboken av Camilla Kokai og Dorthe Lie, berører temaer som personlighet, selvinnsikt, menneskelige intelligenser og instinkter, kommunikasjonsstiler, motivasjonsfaktorer, teamarbeid og lederstil. 

Den sies å være praktisk og visuelt tiltalende med naturfoto fra kyst og fjell. Les mer om den under aktuelt. Forsidebildet er fra «tenketoppen» Dynge i Høvåg, 5 minutters gange fra Kokai’s kursplass på Hellenes.

Hva er Enneagrammet?
Ennea= ni, gramma= modell

“De klassiske ni personligheter”

Enneagrammet er et dynamisk og kraftfullt personlighets-, utviklings- og dialogverktøy.  Det tydeliggjør ni grunnleggende arkitekturer i den menneskelige personlighet, og konkretiserer akkumulert innsikt gjennom mange hundre år fra en mengde proffesjoner og bidragsytere. Enneagrammet er et praktisk og presist verktøy for å bevisstgjøre menneskelige mønstre og mekanismer på godt og på vondt. Det identifiserer personlige og kollektive ressurser, typiske fallgruver og genuine potensial. Det eksisterer et stort internasjonalt fagmiljø, og Camilla deltar stadig på konferanser og foredrag.

Modellen beskriver hvordan de klassiske typer tenderer til å reagere i trygge og i pressede situasjoner, hvordan de kommuniserer, hva som motiverer dem og hvordan de kan utvikle seg til å bli en enda bedre versjon av seg selv. Alle typene har sterke sider, og sider som kan utvikles.  Vi har flere av typene i oss, men en er gjerne mer fremtredende og grunnleggende enn de andre.

Dette blir særlig synlig under press og når vi går på “autopilot”. Systematikken tilsier at vi trolig kjenner igjen minst fem av typene; grunntype, vinger og piler. I tillegg kommer modenhetsnivå og undertyper. Vi er altså dynamiske, og kan gjennom innsikt og bevissthet være en god versjon av oss selv. Ved å bli bevisste disse mønstre, kan vi lettere tilpasse vår atferd til situasjon og skape slitesterke relasjoner, både privat og profesjonelt.

Les mer om bruk og etikk i «Innsikt gir utsikt Den norske enneagramboken”, i våre kompendier eller bestill en time eller et kurs.

Vi er alle genuine og unike, ethvert menneske er et mysterium og mesterverk I seg selv.

Selve personligheten styres fra hjernen, som er den mest kompliserte struktur vi kjenner til i universet.  Med hjernen har vi knekket koden for å kunne komme oss til Mars og skapt en teknologisk og digetal tidsalder som I alle fall overgår forstanden til forfatterne av denne boken.  Likevel er vi fortsatt ofte et mysterium for oss selv og hverandre. Enneagrammet et et svært godt redskap til å forstå oss selv og andre.  Fra “Innsikt gir utsikt”.

Noen tilbakemeldinger

Det reddet vårt ekteskap.

Nå forstår jeg hvorfor du gjør som du gjør!

Hvorfor har ingen fortalt meg dette før?

Dette er krutt, et uunnværlig lederkompass og teamverktøy.

Vi ble mer nysgjerrig på hverandre, rause med hverandre og glad I hverandre.

Kjenner du din personlighetstype?

Hjemme, blant venner, på jobben – livet består av relasjoner. Om de er gode eller dårlige,
kan bety alt for livskvaliteten. Finn ut hvilken type du er og hvordan du best takler andre.

Les artikkelen her

Kursinnhold/utbytte:

 • «Født sånn eller blitt sånn? »Om personlighet og dens dannelse.
 • Selvinnsikt, selvtillit og selvledelse.
 • Sosial-, rasjonell- og emosjonell intelligens og kompetanse.
 • Personligheter og roller – identitet og integritet.
 • Holdninger og handlinger.
 • Drivere og motivasjonsfaktorer.
 • Kommunikasjon – filtre, stiler, triggere og praktiske tips.
 • Teamatferd og teamutvikling.
 • Stress- og konflikttriggere.
 • Se «Hel(t) i eget liv».
 • Genuine og naturlige lederstiler. “Å fylle sin rolle med den man er.”

You are more than you have become. 
L. King

Anvendelsesområder:

 • Personlighets-, relasjon-, og talentutvikling.
 • Lederutvikling.
 • Teamutvikling.
 • Medarbeidersamtaler.
 • Salg – og markedsføring.
 • Coaching, mentoring og veiledning.
 • Formidling.
 • Konflikt- og stress forebygging/håndtering.
 • Kulturbygging.
 • Par-relasjoner, foreldre – og barn relasjoner.
 • «Hel(t) i eget liv»- Livsmestringsprogram for innsatte, ansatte og utsatte.
 • Spirituell og åndelig vekst.
pencilphone-handsetlocation