"HEL(T) I EGET LIV"

Reportasje fra Vestoppland fengsel

Fra Romerike fengsel, Anne Nordal, intern kursansvarlig:

Takk for fine dager. Jeg har bare hørt positive tilbakemeldinger.

Jeg er også positiv.  Skal jeg si noe så må det være at det ble litt kort tid. I fengsel er mye styrt av klokka og rutiner, noe jeg syns gikk litt ut over vår oppsatte tid. Det ble også mye innhold over relativt liten tid, noe jeg tror med sikkerhet ville gitt mer ro både for deg, meg og gutta hvis vi hadde flere dager eller flere timer sammenhengende. Temaet er spennende, og gutta fikk noe ut av det, hver på sin måte.

Program «Hel(t) i eget liv» er et livsmestringsprogram for innsatte, ansatte og utsatte.

Folk er folk. Vi drives gjerne av de samme mønstre og mekanismer, på godt og på vondt. Det kan være ganske tilfeldig hvilken kø vi står i eller hvilken posisjon vi har. Livet er sterkt, men også skjørt og sårbart for oss alle.

Gjennom å bruke varierte metoder og virkemidler peker vi på personlige ressurser, genuine evner og konkrete triggere som ligger i våre personlighetsstrukturer. Vi tilfører påfølgende veier til vekst og utvikling. Vi bruker visuelle og auditive virkemidler, øvelser og «storytelling» for å opprettholde motivasjon. Innholdet settes i en historisk og aktuell kontekst.

Det kan være noe i egen eller andres personlighet som trigger våre følelser og handlinger, særlig under press. Da har vi gjerne også ressurser i vår personlighet og i våre relasjoner som kan hjelpe oss videre på gode veier.

Formålet med programmet er at deltakerne skal reflektere over sine mønstre, mekanismer og muligheter, og evne å ta bevisste og reflekterte valg i fremtiden. Kanskje det også er verdifulle erkjennelser å finne? 

Vi bruker Enneagrammet som teoretisk modell og døråpner, som et menneskelig skattekart. Det oppleves av mange som praktisk, detaljrikt, dynamisk og fascinerende presis! «Det treffer folk som Shakespeare treffer folk. » sier Tom Condon, en mester i metoden. Modellen gir en mengde hint om hvorfor vi gjør som vi gjør og om drivere bak atferden vår. Vi har utviklet bøker, materiell og presentasjoner, med en klart definert etikk og kunnskap i bunn.

Målgruppe: Ansatte, innsatte og utsatte. Livsmestring. Aldersgrupper: 15 – 100.
SE EKSEMPEL PÅ KURSBEVIS

Læringsutbytte:

  • Innsikt i personlige motivasjonsfaktorer, genuine bidrag og typiske fallgruver under press – selvinnsikt, selverkjennelser, selvledelse og selvtillit.
  • Sosial- og emosjonell kompetanse.
  • Forståelse av og respekt for andres «modeller av verden»/ “operativsystem”/ ”fabrikksystem”.
  • Spesifikke kommunikasjons- og utviklingstips.
  • Virkningsfulle verktøy for å kunne forebygge og håndtere stress, misforståelser, mobbing og konflikt
  • Soning og forsoning
  • Bevissthet rundt egen stil og effekt, samt veier til vekst!
  • Å identifisere muligheter og valg – håp og handlekraft!
  • Å (for)bli «Hel(t) i eget liv».

Erfaringer:

Erfaringer fra piloten i Gjøvik fengsel, i samarbeid med Marita stiftelsen (deler av programmet ble først prøvd ut for Monsterbedriften AS i 2014 med 40 deltakere):

Programmet er opprinnelig tenkt over 6-8 uker, med ukentlige samlinger, slik at innholdet kan fordøyes og følges opp med individuelle samtaler og reflekterende og inspirerende plenumssamlinger.

Deltakerne i piloten var utholdende og selvreflekterende og har gitt sterke tilbakemeldinger og innspill underveis. Jeg kaller programmet «Hel(t) i eget liv» og har selv hatt stor nytte av innholdet, både privat og profesjonelt.  www.enneagramprisonproject.org  driver med tilsvarende aktivitet i USA med forplantinger i flere europeiske land. Vi er jevnlig i dialog med dem. Sammen med Marita Stiftelsen har vi gjennomført et program i Gjøvik fengsel og et i Romerike fengsel, se sertifikat vedlagt.

Et hvert menneske er unikt – et mysterium og mesterverk i seg selv, med uendelig verdi og muligheter. Både innenfor og utenfor murer. Vi må uansett forholde oss til oss selv og andre. Optimalt har de ansatte det samme programmet, tilpasset deres ståsted, både for egen nytte og som støttespillere i prosessen.

Kursuttalelser fra innsatte

Kurset oppleves som en medmenneskelig kompetanseheving for verdighet og forståelse av positiv samfunnsutvikling og respekt for et flerkulturelt fellesskap med fokus på tro, handlinger, holdninger, tillit, tankesett og mulighet for selvinnsikt og endring av unødvendig slitasje av sinn, sjel og kropp uten kjemiske substitutter. Dette er intravenøs informasjon som gir et målrettet skapende positivt univers som berører kvinne og mann og alles forstand.”

«Konklusjonen etter endt kurs er at deltakerne har oppnådd en selvinnsikt og selvrespekt. En har fått motivasjon til å sette seg ned for å reflektere over hva som skal til for å utvikle seg selv i en positiv retning. Jeg har også fått økt forståelse av egne og andres måter å tenke og handle på. Dette for å mestre ulike utfordringer som livet byr på. Det er gitt oss råd og tips om hva som skal til for å kunne imøtegå andre uten å «trigge» til unødige konflikter. …Denne selvinnsikten kan også benyttes til forebygging av blant annet stress, angst, aggresjon og depresjoner. Altså oppnå økt livsmestring og harmoni, ved å gi slipp på gamle negative mønstre og bånd. Skape motivasjon, finne og ta tilbake egen kraft og åpne opp for respekt og kjærlighet.  Unngå å bruke krefter på å dømme andre, men tilgi og se fremover.

pencilphone-handsetlocation