EQ FOR SUNN VEKST

Emosjonell Intelligens (EQ) – en kilde til utvikling og kulturbygging.

Vi ønsker mennesker som kjenner seg selv, sine talenter og effekter de har på andre. Dette gjelder både våre styrker og utfordringer. 
Vi tror på samspill og synergieffekter for å kunne nå mål i sammen!

En kombinasjon av to faktorer:

  1. «Intra»-personlig intelligens, som er evnen til å forstå, godta og administrere seg selv.
  2. «Inter»-personlig intelligens, som er den mellommenneskelige intelligens. Evnen til å arbeide effektivt med et bredt utvalg av andre mennesker

Emosjonell intelligens (EQ) er en god predikator for suksess, også i næringslivet. 

Hvem er kurset for?

​Dette kurset er for personer og virksomheter som ønsker å utvikle relasjonskompetanse på alle nivå. Forskningen identifiserer at empatisk utvikling er basis for en sunn bedriftskultur og har stor betydning for verdiskapning.  Kurset bidrar til  utvikling av  EQ, SQ (sosial intelligens) og sunne relasjoner.

pencilphone-handsetlocation