Tjenester

Tjenester

De fleste personer, relasjoner og virksomheter har et ubenyttet vekstpotensial. Utvikling av personlige egenskaper, empati og relasjoner, stimulerer mennesker til å se seg selv og sine medmennesker på en ny måte.  Ved å forstå deg selv, din sjef, dine kolleger og dine kunder på et dypere nivå, identifiseres ofte skjulte ressurser. Mennesker som vet hvem de er, og som opplever verdien av å tilhøre et bærekraftige fellesskap, ser ut til å trives. Vi vet også at trivsel påvirker prestasjoner. Forskningen indikerer at linken til en virksomhets bunnlinje er tydelig i menneskeorienterte og verdibaserte virksomheter. SE NEDERST OM RAMMER OG RETNING.

”Om hvem er vi, hvor er vi på vei og hva kan vi faktisk bli!”  Som person, i relasjoner og som organisasjon og samfunn. I det små, bygger vi det det store! 

Verktøy og metoder

 • Enkel kartlegging og samtaler/ coaching
 • Samlinger, seminarer og foredrag
 • Visuelle og auditive virkemidler, «storytelling» i en historisk og aktuell kontekst.  Det skal være levende og engasjerende!
 • World Wide Cafe Consept, workshops
 • Enneagrammet, NLP, AI (psykologiske, praktiske og mentale verktøy)
 • Teamutvikling
 • Fullt lederprogram med samarbeidspartnere
 • Kreativ bedriftsprofilering og strategiutvikling med samarbeidspartnere
 • Konfliktforebygging/ håndtering
 • Mindfulness og stressreduserende innsikter og metoder
 • «Hel(t) i eget liv» Livsmestringsprogram for ansatte, innsatte og utsatte
 • Opplevelser og Events – Fag og Fornøyelser
 • CSR – samfunnsansvar: Hva er naturlig for deres bransje?

I våre program fokuserer vi på:

Trivsel og resultat gjennom:

 • Kultur, visjon og verdier,  holdninger og handlinger
 • ID, integritet, og tilhørighet
 • Å bli bevisst egne og andres ressurser, utfordringer og potensial
 • IQ, SQ og EQ.  Selvinnsikt, medarbeiderinnsikt og kundeinnsikt
 • Motivasjonsfaktorer, generelle og spesielle
 • Kommunikasjon
 • Personlig lederstil
 • Teamutvikling. Verktøy for å bygge høytfungerende team
 • Konstruktive redskaper til å håndtere konflikter, stress, mobbing og misforståelser
 • Utviklingsveier for personer og team
 • Økt ”nærværslyst” og redusert sykefravær
 • Salg og service – hvem er jeg og hvem er kunden?  Om å møte folk på hjemmebane
 • Samfunnsansvar.  Hva er naturlig for dere?
 • Glede, glød og gravalvor!

Vi holder til i Høvåg skjærgården mellom Kristiansand og Lillesand (sidebukt til Blindleia og Gamle Hellesund), i nærheten av nyrenoverte Havglimt i Ulvøysund og Skottevik Feriesenter. Vi har  kurslokale for ti personer på plassen.