Kurs, seminar, foredrag og coaching

Vi styrker relasjoner og prestasjoner, og bidrar til trivsel og resultat!

”Å komme sammen er begynnelsen.  Å holde sammen er fremskritt.  Å arbeide sammen er suksess.”  Henry Ford

Aktuelt

«Livet handler i stor grad om relasjoner; hjemme, på skolen, på jobben og i vennekretsen. Både vårt private og vårt profesjonelle liv preges av relasjoner, på godt og vondt. «Innsikt gir utsikt» Den norske enneagramboken av Camilla Kokai og Dorthe Lie, berører temaer som personlighet, selvinnsikt, menneskelige intelligenser og instinkter, kommunikasjonstips, motivasjonsfaktorer, teamatferd og personlige lederstiler. Leserne beskriver den som praktisk og tiltalende, spekket med innsikt og a-ha opplevelser. Den er krydret  med naturfoto og intervjuer til inspirasjon og refleksjon.»

Telefon: 932 57 507


E-post: camilla@kokai.no


Adresse: Hellenes, 4770 Høvåg


Formål

KOKAI bidrar med foredling av den menneskelige ressurs, med mål om trivsel, samhold og resultat!

Humankapitalen utgjør hele 84,4% av BNP, i følge Norges Bank.  Hvordan nyttiggjør vi oss denne ressursen? Oljeformuen står for  4, 4%, til sammenlikning.

Det handler om identitet, integritet og tilhørighet. Om IQ, SQ , EQ og handlingskompetanse. Om visjoner, verdier, holdninger og handlinger. Om presisjon og prestasjon. Om produktivitet og livskvalitet!

«Den viktigste bestanddel i formelen for suksess, er å vite hvordan man kommer overens med andre mennesker.» T. Roosevelt

Tilbakemeldinger tilsier solid bonus på hjemmebane!

Hvordan

Gjennom varierte metoder, virkemidler og innsikter, belyser vi ressurser, utfordringer og potensial. I den enkelte, i relasjonen og i organisasjonen.

Vi jobber på person- og organisasjonsnivå, med fokus på selvinnsikt og samhandling, verdibasert ledelse, høytfungerende team og kulturbygging.

Innholdet baserer seg på moderne psykologi, atferdsforskning og på klassisk filosofi. Enneagrammet, Prestasjonscoaching, NLP, AI  og Xpand konsepter med mer, brukes som verktøy og metoder. Kokai har utviklet eget materiell som bok, kompendier, multimedia presentasjoner og e-læring som kilder til fordypning og forankring. Alt begynner med et åpent sinn, nysgjerrighet og engasjement.

”Det finnes en kraft som er sterkere enn damp, elektrisitet og atomenergi.  Det er tanken og viljen.” Albert Einstein.

Tjenester

Kokai tilbyr foredrag, kurs, seminarer, workshops, coaching/ sparring og skreddersydde events.

Utvikling av : Personlige ressurser, høytfungerende team, kulturbygging og verdibasert ledelse. Mestring og stressmestring.

Vi tilbyr en dynamisk «mental verktøykasse» for å øke selvinnsikt, medarbeiderinnsikt og kundeinnsikt,- motivasjon, kommunikasjon og samhandling i hverdagen.

Vi bruker  konstruktive redskaper for å håndtere konflikter, stress, mobbing og misforståelser. Vårt ønske er økt respekt, toleranse og samhandling i hverdagen. Redusert sykefravær og utviklet ”nærværslyst” er følgeeffekter.

Vi skreddersyr opplegg etter ståsted og målsetting.

Med sjarm og kunnskap får vi ting til å skje.

Kjenn og bruk potensialet!