Kurs, seminar, foredrag og coaching

Vi styrker relasjoner og prestasjoner, og bidrar til trivsel og resultat!

”Å komme sammen er begynnelsen.  Å holde sammen er fremskritt.  Å arbeide sammen er suksess.”  Henry Ford

Telefon: 932 57 507


E-post: camilla@kokai.no


Adresse: Hellenes, 4770 Høvåg


Formål

KOKAI bidrar med foredling av den menneskelige ressurs, med mål om trivsel, samhold og resultat!

Humankapitalen utgjør hele 84,4% av BNP, i følge Norges Bank.  Hvordan nyttiggjør vi oss denne ressursen? Oljeformuen står for  4, 4%, til sammenlikning.

Det handler om identitet, integritet og tilhørighet. Om IQ, SQ , EQ og handlingskompetanse. Om visjoner, verdier, holdninger og handlinger. Om presisjon og prestasjon. Om produktivitet og livskvalitet!

«Den viktigste bestanddel i formelen for suksess, er å vite hvordan man kommer overens med andre mennesker.» T. Roosevelt

Tilbakemeldinger tilsier solid bonus på hjemmebane!

Hvordan

Gjennom varierte metoder og innsikter, belyser vi ressurser, utfordringer og potensial.  Hos den enkelte, i relasjonen og i teamet.

Vi jobber på person- og organisasjonsnivå, med fokus på selvinnsikt og samhandling, verdibasert ledelse, høytfungerende team og kulturbygging.

Innholdet baserer seg på moderne psykologi, atferdsforskning og på klassisk filosofi. Enneagrammet, Prestasjonscoaching, NLP, AI med mer brukes som verktøy og metoder.

”Det finnes en kraft som er sterkere enn damp, elektrisitet og atomenergi.  Det er tanken og viljen.” Albert Einstein.

Vi skreddersyr opplegg etter ståsted og målsetting.

Tjenester

Kokai tilbyr foredrag, kurs, seminarer, workshops, coaching/ sparring og skreddersydde events.

Utvikling av : Personlige ressurser, høytfungerende team, kulturbygging og verdibasert ledelse. Mestring og stressmestring.

Vi tilbyr en dynamisk «mental verktøykasse» for å øke selvinnsikt, medarbeiderinnsikt og kundeinnsikt,- motivasjon, kommunikasjon og samhandling i hverdagen.

Vi bruker  konstruktive redskaper for å håndtere konflikter, stress, mobbing og misforståelser. Vårt ønske er økt respekt, toleranse og samhandling i hverdagen. Redusert sykefravær og utviklet ”nærværslyst” er følgeeffekter.

Med sjarm og kunnskap får vi ting til å skje.

Kjenn og bruk potensialet!