Referanser

Referanser


Camilla Kokai er en solid, klok og erfaren hjelper for våre selskaper. Hun bidrar på en inspirerende måte og med pedagogisk kyndig hånd. Våre medarbeidere og ledelsen gir Camilla Kokai de beste anbefalinger.

Håvard Martinsen
CSO / CMO
DEMAnor as

«Borkedalen skole har dette skoleåret et samarbeid med Camilla Kokai knyttet til arbeid med verdier og kultur, kommunikasjon og samspill. Camilla fremstår som ydmyk, kunnskapsrik og tydelig, og hun viser i produkt og fremføring at hun har høy kompetanse på det hun leverer. Spesielt spennende og nyttig har det vært å bli kjent med Enneagrammet som verktøy. Camilla har vist stor forståelse og vilje til å strekke seg langt for å imøtekomme våre behov. Jeg kan varmt anbefale Camilla og hennes kurs til andre som arbeider med liknende tematikk.» 

Monica Bartok, rektor

Borkedalen skole

Camilla har en fin evne til å balansere det faglige med de problemstillinger som finnes i en målgruppe, og mikset med engasjement og humor som hun har mye av, blir resultatet veldig bra. Deltagerne føler at atmosfæren blir avslappet men målrettet, og det gjør at de vil engasjere seg i de vanskelige diskusjonene, omkring ledelse og personlige utfordringer, samt deres egen rolle i en team- sammenheng. Enneagrammet gjør at man blir oppmerksom på egen personlighet på godt og vondt, og hvordan denne virker inn på den ledergruppen du arbeider sammen med. Det er et godt hjelpemiddel for å få en ledergruppe til å forstå hverandre, og hvordan man må jobbe som et team, slik at man jobber konstruktivt og effektivt mot felles mål.

​Olaf Wigstøl, Adm. Dir

Hydro Aluminium

Måten du presenterte Enneagrammet på var glimrende. Jeg har en fortid i forsvaret som instruktør og er opptatt av foredragsholders formidlingsevne der en balansert bruk av AU hjelpemidler (tavle, film, musikk, foiler, seg selv) er viktig.  Dine foredrag var krydret med lærerike eksempler som bidro til å gjøre stoffet levende. En god balanse mellom bruk av AU hjelpemidler og treffende eksempler la til grunn en flott kontakt mellom deg og tilhørerne.  Et eksempel til etterfølgelse rett og slett.

Fred Arne Sørum, Larvik Havn

– Å jobbe med kulturutvikling i kunnskapsbedrifter er spennende,og samarbeidet med ledelsen har vært optimalt. De ansatte var nok litt reserverte i begynnelsen, men engasjementet var etterhvert upåklagelig. Dette ble en Opptur, også for meg.

Camilla Kokai

Coach og prosessleder KOKAI

Vi i MONSTERBEDRIFTEN AS ser oss selv som særdeles heldige som får være medspiller til deg, Camilla Kokai, i KOKAI kompetanse. Måten du har løftet vår bedrift gjennom Enneagrammet hos alle våre ansatte, til titalls personlige samtaler med oss ledere i veiledning og tro.  Du har også åpnet de mest viktige dørene for oss på Sørlandet til videre vekst der, til pust i bakken i ditt hjem med godt innhold. Vi ser deg som et medmonster, og kan ikke få fremsnakket din kompetanse til å bygge folk og relasjoner nok.

Stig Morten Seierstad
Inspirator/Grunder/Eier
Monsterbedriften

Vi har benyttet Camilla Kokai til to av våre kurs for medlemmer. Hun presenterer mentale verktøy og mellommenneskelige prosesser på glimrende måter, med gode eksempler som man enkelt kjenner seg igjen i. Hun er flik til å snu seg rundt, og lager skreddersydde kurs rundt tematikk som motivasjon, kommunikasjon og samspill, kultur og verdier. I etterkant følger hun opp med tilbud om videreføring der dette er aktuelt. Vi kan anbefale Kokai Kompetanse på det varmeste.

Lillian Egelandsaa
HTV Parat UiA

Noen av våre kunder:

aarbakke

larvik_havn.jpg (200x101)

uia_logo

hydro_logo

statens_vegvesen

Parats logo

advancelogo10.17

markaa_liten

norskkranpartner

dema

 

Ordtilhandling

opptur

bring

confex

bravida

avigo

forskef

otium

kbymisjon

medlem