Kultur, team og ledelse

Kultur, team og ledelse

Godt lederskap vokser ut av gruppepsykologiske prosesser. Dannelse av normer, verdier og bevisst kulturbygging har stor betydning for prestasjon, trivsel og samhold.  Og for yrkesstolthet og bærekraft over tid. Det handler om: «Hvorfor er vi til? Hva tror vi på? Hvor vil vi? Og på hvilken måte?»  Her trengs ledere med visjoner, overblikk, integritet, påvirkningskraft,  og implementeringsevne. Ledere som gjør som de sier, og sier som de gjør!

Ledere som får folk med seg!

​Dette programmet søker å utvikle høytfungerende team og bærekraftige kulturer gjennom å bevisstgjøre verdisett og å styrke atferd og samspill. Et godt team presterer bedre enn summen av individuelle ferdigheter. Det fordrer kunnskap om seg selv og sine medarbeidere opp i mot de rollene og oppgavene som teamet skal understøtte, og den kulturen de er en del av.

Teamsamling i Tønsberg

Kursinnhold

 • Visjon og verdier: Identifisering, implementering og visualisering
 • Holdninger og handlinger
 • Integritet – ”Hel ved”
 • Kommunikasjon og samspill
 • Motivasjon og effekt
 • Gruppekultur og samspillsregler
 • Prestasjonscoaching
 • Lederstil og teamatferd
 • Teamutvikling
 • Stress- og konflikthåndtering
 • Events for fellesskap, flyt og samspill

Ginger Lapid – Bogda

Fjeldstad & Partners. 80% av en bedrifts suksess skyldes menneskelige faktorer?