Kommunikasjon og samspill

Kommunikasjon og samspill

Communicare – ” Å dele, å gjøre felles kjent”

Dette programmet inneholder formidling, samtaler, øvelser og verktøy for å utvikle personlig og mellommenneskelig kompetanse. Det handler om å kunne identifisere og forstå hva som ligger til grunn for ulike måter å kommunisere på. ​Om å kjenne sin egen stil, og å kunne møte folk på deres hjemmebane. Se og Enneagrammet.

Søren Kirkegaards Ståsted:

”Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et bestemt menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne han der han er, og begynne der.  Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.  Enhver som ikke kan det, han er selv i innbilning når han mener å kunne hjelpe en annen.  For i sannhet å kunne hjelpe en annen må jeg forstå mer enn han – men dog først og fremst forstå det han forstår.  Når jeg ikke gjør det, da hjelper min mer – forståelse ham slett ikke.”

Kursinnhold

 • Personlige kommunikasjons- og feedbackmønstre
 • Kommunikasjonsfiltre og oppfattelsesposisjoner
 • Ordvalg, kroppsspråk og talestil
 • Aktiv lytting og dialogkunnskap
 • Joharis Vindu
 • Stress-  og konflikt soner
 • Hvordan møte folk på hjemmebane?
 • Målrettet og tydelig kommunikasjon med Enneagrammet som dialogverktøy – effektive tips!
 • Retorikk og påvirkningskraft – effekter vi har på hverandre
 • Om samspill og synergieffekter
 • Språket som ressursbygger.  «Ord er makt.»
kokai(1)