«Hel(t) i eget liv»

«Hel(t) i eget liv»

Program «Hel(t) i eget liv» er et livsmestringsprogram for innsatte, ansatte og utsatte. Folk er folk. Vi drives gjerne av de samme mønstre og mekanismer – på godt og vondt. Det kan være ganske tilfeldig hvilken kø vi står i eller hvilken posisjon vi har. Livet er skjørt og sårbart for oss alle.

Gjennom varierte metoder og virkemidler peker vi her på personlige ressurser, genuine evner og konkrete triggere som ligger i våre personlighetsstrukturer, samt  veier til vekst og utvikling. Vi bruker visuelle og auditive virkemidler, øvelser og «storytelling» for å opprettholde motivasjonen.  Innholdet settes inn i en historisk og aktuell kontekst.

Det er ofte noe i egen eller andres personlighet som trigger våre følelser og handlinger, særlig under press. Da har vi gjerne også  ressurser i vår personlighet og i våre relasjoner som kan hjelpe oss videre.

Formålet med programmet er at deltakerne skal reflektere over sine mønstre og muligheter, og evne å ta bevisste og reflekterte valg i fremtiden.  Vi bruker Enneagrammet som teoretisk modell og døråpner,  som et menneskelig skattekart fordi det oppleves detaljrikt, dynamisk og fascinerende presis.«Det treffer mennesker som Shakespeare treffer folk» Tom Condon. Modellen gir en mengde hint om hvorfor vi gjør som vi gjør – om drivere bak atferden vår. Vi har utviklet bøker, materiell og presentasjoner, med en klart definert etikk og kunnskap i bunn.

Program «Hel(t) i eget liv» har til formål å tilføre/styrke:

  • Innsikt i personlige motivasjonsfaktorer, genuine bidrag og typiske fallgruver under press – selvinnsikt, selverkjennelser, selvledelse og selvtillit
  • Sosial og emosjonell kompetanse
  • Forståelse av og respekt for andres «modeller av verden»
  • Virkningsfulle verktøy for å kunne forebygge og håndtere stress, misforståelser, mobbing og konflikt
  • Spesifikke kommunikasjons- og utviklingstips
  • Bevissthet rundt egen stil og effekt, samt veier til vekst!
  • Å identifisere muligheter og valg – håp og handlekraft!
  • Å (for)bli «Hel(t) i eget liv»

Les mer:

Erfaringer fra piloten i Gjøvik fengsel, i samarbeid med Marita stiftelsen (deler av programmet ble først prøvd ut for Monsterbedriften AS i 2014):

Programmet er opprinnelig tenkt over 8-10 uker, med ukentlige samlinger,  slik at det kan fordøyes og følges opp med individuelle samtaler og reflekterende og inspirerende plenumssamlinger.

Deltakerne i piloten var svært utholdende og selvreflekterende og har gitt sterke tilbakemeldinger og innspill underveis. Jeg kaller programmet «Hel(t) i eget liv» og har selv hatt stor nytte av innholdet, både privat og profesjonelt.  www.enneagramprisonproject.org driver med tilsvarende aktivitet i USA, vi er jevnlig i dialog med dem.

Optimalt har de ansatte det samme programmet, tilpasset deres ståsted, både for egen nytte og som støttespillere i prosessen. Et hvert menneske er unikt – et mysterium og mesterverk i seg selv, med uendelig verdi og muligheter. Både innenfor og utenfor murer. Vi må uansett forholde oss til oss selv og andre.»…

Kursuttalelser fra innsatte

« Kurset oppleves som en medmenneskelig kompetanseheving for verdighet og forståelse av positiv samfunnsutvikling og respekt for et flerkulturelt fellesskap med fokus på tro, handlinger, holdninger, tillit, tankesett og mulighet for selvinnsikt og endring av unødvendig slitasje av sinn, sjel og kropp uten kjemiske substitutter. Dette er intravenøs informasjon som gir et målrettet skapende positivt univers som berører kvinne og mann og alles forstand.»

«Konklusjonen etter endt kurs er at deltakerne har oppnådd en selvinnsikt og selvrespekt. En har fått motivasjon til å sette seg ned for å reflektere over hva som skal til for å utvikle seg selv i en positiv retning. Jeg har også fått økt forståelse av egne og andres måter å tenke og handle på. Dette for å mestre ulike utfordringer som livet byr på. Det er gitt oss råd og tips om hva som skal til for å kunne imøtegå andre uten å «trigge» til unødige konflikter. …Denne selvinnsikten kan også benyttes til forebygging av blant annet stress, angst, aggresjon og depresjoner. Altså oppnå økt livsmestring og harmoni, ved å gi slipp på gamle negative mønstre og bånd. Skape motivasjon, finne og ta tilbake egen kraft og åpne opp for respekt og kjærlighet.  Unngå å bruke krefter på å dømme andre, men tilgi og se fremover.»

Ta kontakt om du vil vite mer.

Camilla Kokai