Verdibasert ledelse

Verdibasert ledelse

Det handler ikke bare om å nå målet. Det handler like mye om måten du og din virksomhet når målet på. ​Om bærekraft over tid. Om visjon og verdier som fundament og drivkraft.  Om hvorfor vi er til, hvor vi skal, og hvordan vi skal gjøre det.  Som person og som organisasjon.

​Dette kurset ønsker å utvikle ledere til å bedre forvalte virksomhetens menneskelige ressurser. Vi fokuserer på menneskeinnsikt, integritet, empati, sunn teamadferd og  bevissthet rundt sin personlige lederstil.

Se kultur, team og ledelse.

verdibasert ledelse