EQ for sunn vekst

EQ for sunn vekst

Vi ønsker mennesker som kjenner seg selv, sine talenter og hvordan de virker på andre. Dette gjelder både deres styrke og deres utfordringer. Vi tror på samspill og synergieffekter for å nå mål i sammen!

Emosjonell Intelligens (EQ) – en kilde til utvikling og kulturbygging

En kombinasjon av to faktorer:

  1. «Intra»-personlig intelligens, som er evnen til å forstå, godta og administrere seg selv
  2. «Inter»-personlig intelligens, som er den mellommenneskelige intelligens. Evnen til å arbeide effektivt med et bredt utvalg av andre mennesker

Emosjonell intelligens (EQ) er en god prediktor for suksess, også i næringslivet. Grunnen til at den tradisjonelle IQ er ikke en effektiv prediktor for suksess er todelt. I de fleste yrker er det nødvendig med et minimumsnivå IQ for å komme i posisjon. Forskningen understøtter ikke at jobbprestasjon blir bedre med høyere IQ, dersom vedkommende mangler sosiale ferdigheter og evne til å tilpasse seg sine omstendigheter (EQ).  IQ kan gi deg jobben, mens hvor utviklet din EQ er, påvirker hvordan arbeidsrollen blir utført og hvilke effekter du har på dine omgivelser.

Hvem er kurset for?

​Dette kurset er for personer og virksomheter som ønsker å utvikle relasjonskompetanse på alle nivå. Forskningen identifiserer at empatisk utvikling er basis for en sunn bedriftskultur og har stor betydning for verdiskapning.  Kurset bidrar til  utvikling av  EQ, SQ (sosial intelligens) og sunne relasjoner.

Bli bevisst egne og andres styrker, utfordringer og potensial gjennom Enneagrammet.