Enneagrammet – et kraftfullt og dynamisk dialog- og utviklingsverktøy

Enneagrammet - Et kraftfullt og dynamisk dialog- og utviklingsverktøy

Innsikt gir utsikt! Utsikt kan gi innsikt.

Boken «Innsikt gir utsikt» Den norske enneagramboken av Camilla Kokai og Dorthe Lie, berører temaer som personlighet, selvinnsikt, menneskelige intelligenser og instinkter, kommunikasjonsstiler, motivasjonsfaktorer, teamarbeid og lederstil. Den sies å være praktisk og visuelt tiltalende med naturfoto fra kyst og fjell. Les mer om den under aktuelt. Forsidebildet er fra «tenketoppen» Dynge i Høvåg, 5 minutters gange fra Kokai’s kursplass på Hellenes.

Bestill

Hva er Enneagrammet?

Ennea= ni, gramma= modell

Enneagrammet er et dynamisk utviklingsverktøy og et kraftfullt utviklings- og dialogverktøy.  Det tydeliggjør ni grunnleggende arkitekturer i den menneskelige personlighet, og konkretiserer akkumulert innsikt gjennom mange hundre år fra en mengde bidragsytere. Enneagrammet er under stadig utvikling, og er et praktisk verktøy for å bevisstgjøre  tanke-, følelses- og handlingsmønstre. Det identifiserer personlige og kollektive ressurser,  fallgruver og potensial.

«Om hvem vi er, hvor vi er på vei og hva vi faktisk kan bli.»

Modellen beskriver  hvordan typene reagerer i trygge og i pressede situasjoner, hvordan de tenderer til å kommunisere, hva som motiverer dem og hvordan de kan utvikle seg til å bli en enda bedre versjon av seg selv. Alle typene har sterke sider, og sider som kan utvikles.  Vi har flere av typene i oss, men en er gjerne mer fremtredende og grunnleggende enn de andre, særlig under press og når vi går på autopilot. Ved å bli bevisste disse mønstre, kan vi lettere tilpasse vår atferd til ønsket situasjon og skape en slitesterk relasjon, både privat og profesjonelt. Les mer om bruk og etikk i «Innsikt gir utsikt» Den norske enneagramboken, i våre kompendier eller bestill et kurs. Begynn alltid med deg selv, og vær raus med de andre.  Den sarte kan være tøff, og den tøffe sart..

Kursinnhold

 • «Født sånn eller blitt sånn?» Om personlighet
 • Selvinnsikt og selvtillit
 • Sosial-, rasjonell- og emosjonell intelligens og kompetanse
 • Personligheter og roller – identitet og integritet
 • Holdninger og handlinger
 • Drivere og motivasjonsfaktorer
 • Kommunikasjon – filtre og stiler
 • Teamatferd og teamutvikling
 • Stress- og konfliktsoner
 • «Hel(t) i eget liv»
 • Genuin lederstil

Enneagrammet definerer ulike virkelighetsoppfatninger og fungerer som et innsikt-, dialog- og utviklingsredskap.  Det legges et solid grunnlag for kommunikasjon og samarbeid, og kan redusere stress, angst, frustrasjoner og konflikter.

KJENN DEG SELV OG FORSTÅ DEG PÅ ANDRE!

     

 

© 2018 Camilla Kokai
© 2018 Camilla Kokai

Klikk på bildet for forstørring.

INNSIKT GIR UTSIKT!

Metodisk tilnærming: Vi bruker visuelle og auditive virkemidler, plenumsdiskusjoner og egenrefleksjoner, øvelser, affirmasjoner og utviklingssamtaler.  Det tilpasses alltid målgruppe, utfordring og tidshorisont.

Anvendelsesområder

 • Personlighets- og talentutvikling
 • Lederutvikling
 • Teamutvikling
 • Medarbeidersamtaler
 • Salg – og markedsføring
 • Coaching
 • Formidling
 • Konflikt- og stress forebygging/ håndtering
 • Kulturbygging
 • Parrelasjoner, foreldre – og barn relasjoner
 • «Hel(t) i eget liv»- Livsmestringsprogram for innsatte, ansatte og utsatte